tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

10 Lis 2022

Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier”


Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Jelenia Góra dn. 10.11.2022 r.


Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby:
WYNIKI 

Powrót wstecz